RADA RODZICÓWZarząd:

	Pan Piotr Serafin - Przewodniczący
	Pani Anna Batko	- Z-ca Przewodniczacego
	Pani Beata Gajda - Sekretarz
	
Komisja Rewizyjna:

	Pan Jacek Krzysztofek
	Pani Anna Szymczyk - Sierak
	Pani Aneta Piotrowska
	

Copyright 2007 Marcin Wierzbanowski