RADA RODZICÓWZarząd:

	Pani Małgorzata Kosek - Ankus - Przewodniczący
	Pan Jakub Szyma - Z-ca Przewodniczacego
	Pan Wojciech Malkiewicz - Sekretarz
	
Komisja Rewizyjna:

	Pani Anna Kołodziejska - Markut
	Pani Katarzyna Luty
	Pani Monika Zdenkowska
	

Copyright 2007 Marcin Wierzbanowski