RADA RODZICÓWZarząd:

	Pani Małgorzata Kosek - Ankus - Przewodniczący
	Pan Marcin Młyńczak - Z-ca Przewodniczacego
	Pani Renata Jobczyk - Sekretarz
	
Komisja Rewizyjna:

	Pani Aneta Piotrowska
	Pani Katarzyna Luty
	Pan Jarosław Majewski
	

Copyright 2007 Marcin Wierzbanowski