DYREKCJA

Ks. dr Marcin Kaznowski - dyrektor

Pani mgr Joanna Madej-Ligenza - zastępca dyrektora

Pani mgr Katarzyna Motyl - zastępca dyrektora

Copyright 2007 Marcin Wierzbanowski