PRZEDMIOTY I NAUCZYCIELE


Religia		
					ks. Marcin Kaznowski
					ks. Tomasz Łach
					ks. Piotr Pawelec
					ks. Franciszek Janyga
					
Język polski					
					Izabella Chmiel
					Tadeusz Garsztka
					Ewa Karmowska
					Grzegorz Kiełb
					Damian Mazur
					Joletta Osewska-Mazgaj
					Kinga Psuj-Surowy
					Weronika Szelęgiewicz

Język angielski				
					Magdalena Białorucka
					Patrycja Bidecka - Nosal
					Katarzyna Gieras
					Iwona Iwańska
					Olga Łosiowska
					Dorota Popiela
					Monika Siemieniec
					Anna Witek
					Małgorzata Zielińska

Język niemiecki	
					Nina Krawczyk
					Urszula Król
					Magdalena Rosiek
					Urszula Zakrzewska
					
Język włoski
					Katarzyna Blajda

Język hiszpański
					Katarzyna Mierzejewska

Język francuski
					Alicja Krawczyk

Historia
					Zbigniew Goliński
					Joanna Madej - Ligenza
					Iga Siemińska
					Małgorzata Wyrozumska

Wiedza o społeczeństwie
					Sławomir Siemiński
						
Matematyka	
					Elżbieta Forystek
					Katarzyna Motyl
					Agnieszka Orda
					Angelika Pałetko
					Jolanta Przybek
					Jarosław Szczepaniak

Edukacja dla bezpieczeństwa
					Małgorzata Wyrozumska

Muzyka		
					Agnieszka Gietner

Plastyka				
					Dorota Plutecka

Wiedza o kulturze			
					Dorota Plutecka

Zajęcia techniczne				
					Ewa Stec
					Jacek Stec

Zajęcia artystyczne				
					Agnieszka Gietner
					Dorota Plutecka

Informatyka					
					Krzysztof Giś
					Marek Lach

Podstawy przedsiębiorczości
					Anna Majcherek
						
Ekonomia w praktyce
					Anna Majcherek

Fizyka		
					Ewa Stec 
					Jacek Stec
						
Chemia
					Barbara Kaczmarska
					Agata Pudaś
					
Geografia
					Anna Majcherek
					Barbara Rutz

Biologia
					Magdalena Czarnik
					Ewa Śliwa

Wychowanie fizyczne			
					Robert Czopek
					Bożena Czuba
					Beata Drążek - Kowalik
					Magdalena Grzelak - Gumula
					Katarzyna Kostecka
					Paweł Ochwat
					Franciszek Szporna
					Marek Wilczek

Historia i społeczeństwo
					Zbigniew Goliński

Przyroda
					Agata Pudaś
					Ewa Śliwa

Wychowanie do życia w rodzinie
					Sławomir Siemiński

Biblioteka					
					Marzena Święchowicz-Włodarczyk
	
Pedagog szkolny
					Anna Dorociak - Malisz

Psycholog szkolny
					Anna Osys - Fabjaniak

Copyright 2007 Marcin Wierzbanowski