PRZEDMIOTY I NAUCZYCIELE


Religia		
					ks. Łukasz Auguściak SDB
					ks. Roman Kot SDB
					ks. Marcin Śnieżyński SDB
					ks. Łukasz Torbicki SDB
					
Język polski					
					Izabella Chmiel
					Beata Wojtasińska
					Grzegorz Kiełb
					Joletta Osewska-Mazgaj
					Kinga Psuj-Surowy

Język angielski				
					Patrycja Bidecka - Nosal
					Iwona Iwańska
					Olga Łosiowska
					Małgorzata Łosiowska
					Magdalena Ochwat
					Dorota Popiela
					Monika Siemieniec
					Małgorzata Zielińska

Język niemiecki	
					Nina Krawczyk
					Urszula Król
					Magdalena Rosiek
					Urszula Zakrzewska
					
Język włoski
					Małgorzata Łosiowska

Język hiszpański
					Katarzyna Mierzejewska
					Anna Biegańska

Język francuski
					Iwona Bartosz - Przybyło

Historia
					Joanna Madej - Ligenza
					Iga Siemińska
					Marcin Nika

Wiedza o społeczeństwie
					Sławomir Siemiński
						
Matematyka	
					Elżbieta Forystek
					Renata Kruszak
					Katarzyna Motyl
					Agnieszka Orda
					Jarosław Szczepaniak

Edukacja dla bezpieczeństwa
					Jacek Stec

Plastyka				
					Dorota Plutecka

Wiedza o sztuce			
					Dorota Plutecka

Informatyka					
					Martyna Korczyńska
					Marek Lach

Podstawy przedsiębiorczości
					Ewa Stec
						
Fizyka		
					Ewa Stec 
					Jacek Stec
						
Chemia
					Anna Bania
					Agata Pudaś
					
Geografia
					Anna Majcherek
					Mariusz Majcherkiewicz

Biologia
					Magdalena Czarnik
					Agnieszka Kania

Wychowanie fizyczne			
					Robert Czopek
					Bożena Czuba
					Beata Drążek - Kowalik
					Katarzyna Majewska
					Franciszek Szporna
					Marek Wilczek

Historia i teraźniejszość
					Marcin Nika
					Sławomir Siemiński

Wychowanie do życia w rodzinie
					Sławomir Siemiński

Biblioteka					
					Marzena Święchowicz-Włodarczyk
	
Pedagog szkolny
					Anna Dorociak - Malisz

Copyright 2007 Marcin Wierzbanowski