SAMORZĄD UCZNIOWSKIZarząd:

	Franciszek Dec - Przewodniczący
	Weronika Mętel - Z-ca Przewodniczącego
	Kamil Lipiński - Koordynator ds. dokumentacji
	Tymon Kozłowski - Koordynator ds. finansów
	Zofia Mroczkowska - Koordynator ds. Public Relations
	Tymon Kozłowski - Koordynator ds. eventów sportowych
	Kamil Lipiński - Koordynator ds. eventów
	Kacper Nowak - Koordynator ds. technicznych
	Magdalena Patoła - Koordynator ds. akcji charytatywnych
	Agnieszka Madoń - Koordynator ds. kultury
		
Copyright 2007 Marcin Wierzbanowski