SAMORZĄD UCZNIOWSKIZarząd:

   Julia Pasik – Przewodniczący
   Michał Natanek – Z-ca Przewodniczącego, Skarbnik
   Kamil Janik – Protokolant, Koordynator ds. wydarzeń
   Julia Pałka – Koordynator ds. mediów
   Patrycja Wójcik – Koordynator ds. klutury
   Grzegorz Kotyza – Koordynator ds. sportu
   Patryk Kożuch – Koordynator ds. technicznych
   Jakub Ankus – Koordynator ds. rozrywki
		
Copyright 2007 Marcin Wierzbanowski