SAMORZĄD UCZNIOWSKIZarząd:

	Przewodniczący: Mateusz Warmus
	Wiceprzewodniczący: Kornelia Drozd
	Sekretarz: Michał Dżugan
	Skarbnik: Iwo Ropa
	Specjalista ds. PR-u i reklamy: Jan Augustynek
	Specjalista ds. mediów: Magda Kostuch
	Specjalista ds. wolontariatu i akcji charytatywnych: Igor Nowak
	Specjalista ds. kultury, rozrywki i eventów: Monika Babiarz
	Specjalista ds. sportu i e-sportu: Miłosz Kukuła
	Specjalista ds. współpracy międzyszkolnej: Roch Burmer (Radny SKSŚ)
	Specjalista ds. grafiki: Szymon Krzysztofik
	Specjalista ds. technicznych: Wojciech Pojasek
	Specjalista ds. współpracy z Oratorium i SWM-em: Wiktoria Depta
		
Copyright 2007 Marcin Wierzbanowski