SAMORZĄD UCZNIOWSKIZarząd:

	Franciszek Dec - Przewodniczący
	Weronika Mętel - Z-ca Przewodniczacego
	Kamil Lipiński – Koordynator ds. dokumentacji
	Tymon Kozłowski – Koordynator ds. finansów
	Zofia Mroczkowska – Koordynator ds. Public Relations
	Tymon Kozłowski – Koordynator ds. eventów sportowych
	Kamil Lipiński – Koordynator ds. eventów
	Kacper Nowak – Koordynator ds. technicznych
	Magdalena Patoła – Koordynator ds. akcji charytatywnych
	Agnieszka Madoń – Koordynator ds. kultury
		
Copyright 2007 Marcin Wierzbanowski