SAMORZĄD UCZNIOWSKIZarząd:

   Agata Stęplewska – Przewodniczący
   Martyna Stelmach– Z-ca Przewodniczącego
   Magdalena Baran– Z-ca Przewodniczącego
   Patryk Jobczyk – Protokolant
   Bartosz Fiejdasz – Skarbnik
   Paweł Staszel – Koordynator ds. sportu
   Magdalena Baran – Koordynator ds. kultury
   Bartosz Michno – Koordynator ds. technicznych
   Julia Olszak – Koordynator ds. eventów
   Patryk Jobczyk – Koordynator ds. mediów
		
Copyright 2007 Marcin Wierzbanowski