WYCHOWAWCY KLAS

Liceum czteroletnie:

					1a - mgr Dorota Plutecka
					1b - mgr Joanna Madej-Ligenza
					1c - mgr Bożena Czuba
					1d - mgr Agnieszka Kania
					1e - ks. mgr Marcin śniezyński SDB
					1f - mgr Robert Czopek

					2a - mgr Nina Krawczyk
					2b - mgr Sławomir Siemiński
					2c - mgr Agnieszka Orda
					2d - mgr Nina Krawczyk
					2e - mgr Grzegorz Kiełb

					3a - mgr Katarzyna Mierzejewska
					3b - mgr Renata Kruszak
					3c - mgr Katarzyna Majewska
					3d - mgr Agata Pudaś
					3e - mgr Jacek Stec

					4a - mgr Joletta Osewska - Mazgaj
					4b - mgr Iga Siemińska
					4c - mgr Izabella Chmiel
					4d - mgr Ewa Stec
					4e - mgr Jarosław Szczepaniak

					
Copyright 2007 Marcin Wierzbanowski