WYCHOWAWCY KLAS

Gimnazjum:

					3a - Monika Siemieniec
					3b - Olga Łosiowska
					3c - Weronika Szelęgiewicz
					3d - Iga Siemińska
					3e - Agnieszka Gietner
					3f - Ewa Stec

Liceum Ogólnokształcące:

					1A - Nina Krawczyk
					1B - Zbigniew Goliński
					1C - Barbara Kaczmarska
					1D - ks. Marcin Śnieżyński
					1E - Marek Wilczek

					2A - Tadeusz Garsztka
					2B - Sławomir Siemiński
					2C - Magdalena Czarnik
					2D - Agata Pudaś
					2E - Jacek Stec

					3A - Joletta Osewska-Mazgaj
					3B - ks. Łukasz Krysmalski
					3C - Jarosław Szczepaniak

Copyright 2007 Marcin Wierzbanowski