Biuletyn Informacji Publicznej

WYCHOWAWCY KLAS

Gimnazjum:

					2a - Monika Siemieniec
					2b - Olga Łosiowska
					2c - Weronika Szelęgiewicz
					2d - Iga Siemińska
					2e - Agnieszka Gietner
					2f - Ewa Stec

					3a - Damian Mazur
					3b - Małgorzata Zielińska
					3c - Nina Krawczyk
					3d - Urszula Król
					3e - Dorota Plutecka

Liceum Ogólnokształcące:

					1A - Tadeusz Garsztka
					1B - Sławomir Siemiński
					1C - ks. Franciszek Janyga
					1D - Agata Pudaś
					1E - Damian Mazur

					2A - Joletta Osewska-Mazgaj
					2B - ks. Łukasz Krysmalski
					2C - Jarosław Szczepaniak

					3A - Zbigniew Goliński
					3B - Barbara Kaczmarska
					3C - Agnieszka Orda
Copyright 2007 Marcin Wierzbanowski