WYCHOWAWCY KLAS

Liceum czteroletnie:

					1a - mgr Joletta Osewska - Mazgaj
					1b - mgr Iga Siemińska
					1c - mgr Izabella Chmiel
					1d - mgr Ewa Stec
					1e - mgr Jarosław Szczepaniak

Liceum trzyletnie:

					1A - mgr Dorota Plutecka
					1B - mgr Joanna Madej - Ligenza
					1C - mgr Agnieszka Kania
					1D - mgr Kinga Psuj - Surowy
					1E - mgr Małgorzata Zielińska
					1F - mgr Robert Czopek

					2A - mgr Nina Krawczyk
					2B - mgr Agnieszka Orda
					2C - mgr Urszula Król
					2D - ks. mgr Marcin Śnieżyński
					2E - mgr Marek Wilczek

					3A - mgr Tadeusz Garsztka
					3B - mgr Sławomir Siemiński
					3C - mgr Bożena Czuba
					3D - mgr Agata Pudaś
					3E - mgr Jacek Stec
					
Copyright 2007 Marcin Wierzbanowski