WYCHOWAWCY KLAS

Liceum czteroletnie:

					1a - mgr Nina Krawczyk
					1b - mgr Sławomir Siemiński
					1c - mgr Agnieszka Orda
					1d - mgr Nina Krawczyk
					1e - mgr Grzegorz Kiełb

					2a - mgr Katarzyna Mierzejewska
					2b - mgr Renata Kruszak
					2c - mgr Katarzyna Majewska
					2d - mgr Agata Pudaś
					2e - mgr Jacek Stec

					3a - mgr Joletta Osewska - Mazgaj
					3b - mgr Iga Siemińska
					3c - mgr Izabella Chmiel
					3d - mgr Ewa Stec
					3e - mgr Jarosław Szczepaniak

Liceum trzyletnie:

					3A - mgr Dorota Plutecka
					3B - mgr Joanna Madej - Ligenza
					3C - mgr Agnieszka Kania
					3D - mgr Kinga Psuj - Surowy
					3E - mgr Małgorzata Zielińska
					3F - mgr Robert Czopek

					
Copyright 2007 Marcin Wierzbanowski