WYCHOWAWCY KLAS

Gimnazjum:

					1a - Anna Witek
					1b - Olga Łosiowska
					1c - Weronika Szelęgiewicz
					1d - Iga Siemińska
					1e - Agnieszka Gietner
					1f - Ewa Stec

					2a - Damian Mazur
					2b - Małgorzata Zielińska
					2c - Nina Krawczyk
					2d - Urszula Król
					2e - Dorota Plutecka

					3a - Magdalena Białorucka
					3b - Urszula Zakrzewska
					3c - ks. Franciszek Janyga
					3d - Izabella Chmiel
					3e - Grzegorz Kiełb
 
Liceum Ogólnokształcące:

					1A - Joletta Osewska-Mazgaj
					1B - ks. Piotr Pawelec
					1C - Jarosław Szczepaniak

					2A - Zbigniew Goliński
					2B - Barbara Kaczmarska
					2C - Agnieszka Orda

					3A - Sławomir Siemiński
					3B - Agata Pudaś
					3C - Jacek Stec	

Copyright 2007 Marcin Wierzbanowski